Vi som er faglærere på IKT-Servicefag ser at det foregår et stemningsskifte ute i bedriftene med tanke på å ansette lærlinger. Trenden er også slik at flere lærlinger får fast ansettelse etter læretiden.

Søknadstallene til årets IM-linje, levner heller ingen tvil. Vi har i år det høyeste snittet noensinne, og det var 60 elever som stod på venteliste for å komme inn på sitt første valg til videregående utdanning på VG2.

IT-sektoren er i kraftig vekst og vi ser tydelige signaler på at det er vanskelig å få tak i nok og kvalifisert arbeidskraft. Det er klart at vi trenger høyt utdannede teknologer i Norge, men mange av arbeidsoppgavene der ute kan også utføres av fagarbeiderne som utdannes på IKT-Servicefag i videregående skole.

Ser vi litt frem i tid, skoleåret 2020/21, vil IKT-Servicefag bli omgjort til et toårig studieløp. Dette vil igjen øke kvaliteten på våre lærlinger og gjøre dem enda mer attraktive for næringslivet.

Det diskuteres også i disse dager om de nye fagplanene på IKT-faget skal inneholde muligheter for å ta sertifiseringer direkte på videregående skole. Dette vil eventuelt “spisse” våre fremtidige elever så kraftig, at de vil bli ekstremt attraktive for IT-bransjen. Sertifiseringer er også noe bransjen der ute er pådrivere for å gi våre elever i læretiden.

Vi opplever at IKT-Servicefag vil bli en ekstremt attraktiv og fremoverrettet utdanning. Jobbmulighetene vil være store, både i vårt nærområde, men også nasjonalt og globalt.