52 86 56 00 admin@iktfag.com

Azure Stack er en utvidelse av Azure som gir deg fleksibiliteten og den raske nyskapningen knyttet til databehandling i skyen til lokale miljøer. Bare Azure Stack gir deg mulighet til å levere Azure-tjenester fra organisasjonens datasenter samtidig som du balanserer mellom rett mengde fleksibilitet og kontroll – for virkelig konsistente hybride skydistribusjoner (kilde: azure.microsoft.com).  

Kort forklart vil dette gi bedriftene mulighet til å benytte Azure og samtidig holde seg innenfor sin nasjons lover og regler. Dette muliggjøres ved at Azure Stack implementeres i eksisterende lokale datasentre feks i Norge. Flere IT selskaper tilbyr denne tjenesten. En ressurs på dette området er EVRY, som vi var på foredrag/demo hos. Vi i IKT klassen ønsker å dykke dypere i denne teknologien etterhvert som året nå skrider frem! Teknologi er spennende!