IKT-Servicefag er avhengig av stabil og god linjekapasitet for å kunne tilby våre elever i Haugesund den beste opplæringen. Flere og flere netttjenester krever økt båndbredde.

Vi har i dag oppjustert bredbåndsavtalen med Haugaland Kraft om levering av en 200/200 Mbit/s- linje. Dette vil sørge for at våre elever kan jobbe raskt og effektivt. Innholdet i opplæringen kan dermed i større grad komme i fokus. Det har nå åpnet seg flere muligheter for oss, og vi opplever at vi er godt skodd for å kunne tilby våre elever en stabil plattform fremover.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Haugaland Kraft i tiden som ligger foran oss.