På IM VG1 har dere totalt 16 timer med programfag i uka. Vi kommer til å benytte ca. 5 av disse timene til det vi kaller dybdelæring. Kort forklart betyr dette at dere jobber med å fordype dere i emner (innen informasjonsteknologi og medieproduksjon), som dere har personlig interesse for.

1.termin: 2-3 dybdelæringsprosjekter

2.termin: 2-3 dybdelæringsprosjekter

Problembasert og utforskende læring

Vi og IM-bransjen er svært opptatt av det vi kaller for “problembasert og utforskende læring”. Dette betyr at når dere møter på problemer, skal dere jobbe dere gjennom utfordringene og forsøke å løse dem uten å gi opp. Vi vektlegger slike problemløsningsoppgaver og dybdelæringsperioder fordi det er slik arbeidsgiverne forventer at dere jobber ute i bedriftene, både som lærlinger og fagarbeidere.

Å lære seg å lære

Hos oss er det stort fokus på å lære seg å lære. Dere vil kontinuerlig måtte sette dere inn i nye programmer og teknologier når dere kommer ut i arbeidsmarkedet. Kunnskap innen informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) er ferskvare, slik at det å kunne sette seg inn i ny kunnskap på egenhånd, er helt essensielt.

Endringskompetanse

IM-bransjen trenger arbeidstakere som raskt kan omstille seg fra gammel til ny teknologi. Dette kalles endringskompetanse. Det er ingen andre bransjer hvor utviklingen går så fort som den gjør i vår bransje

Failtastic!

Vi ønsker elever som ikke er redde for å feile og som aktivt søker løsninger og hjelp.
Å “faile” kan være en bra ting! Målet er selvsagt å lære av feilene.