Vi presenterer her en liten skjematisk oversikt over noen av fokusområdene våre skoleåret 2016-17. Vi er opptatt av å benytte de siste bransjeverktøyene som bedriftene benytter. Den skjematiske oversikten er en dynamisk oppstilling som hele tiden er under revisjon.

Satningsområder IKT-Servicefag