52 86 56 00 admin@iktfag.com

IKT og Medieproduksjon

Endelig har IKT- Servicefag blitt omgjort til et toårig studieløp som har fått arbeidstittelen IKT og Medieproduksjon.

Utdanningsminister Jan Tore Sanner kunngjorde at den nye yrkesfaglige strukturen skal gjelde fra skoleåret 2020-21. Omleggingen Vil føre til at IKT-Servicefag blir et eget toårig studieområde.

Den nye strukturen vil føre til en kraftig forbedret IT-utdanning på Haugalandet, mer kompetente lærlinger og at flere jenter vil søke seg til IT-studier, ifølge rådgivere i grunnskolene i Haugesund.

Lang kamp endelig over

Faglærerne ved IKT-Servicefag og Daniel Whittle Stensland, som er elev i IKT-Servicefag og nestleder i Haugesundsregionen Unge Høyre, har i lengre tid kjempet for at IT må være et toårig studieløp på Haugaland Videregående Skole. IT er et satsningsfelt for den sittende regjeringen og bransjen skriker etter kompetente lærlinger og fagfolk.

Det er ingen tvil om at IT er et viktig fagfelt fremover. I nær sagt alle bransjer benyttes i dag IT på en eller annen måte. Norge trenger kompetente fagfolk også på fagarbeidernivå for å løse de utfordringene som ligger innenfor det å digitalisere Norge. Nettopp derfor er det nå stor grunn til å juble over en toårig IT-utdanning.

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsket i utgangspunktet at IKT-Servicefag skulle flyttes inn under elektro-utdanningen, noe som var stikk i strid med det Utdanningsdirektoratet (UDIR) og IT-bransjen ønsket. Med KD sin løsning ville IKT-Servicefag fremdeles kun vært et ettårig studieløp, slik det er nå. For å gjøre en lang historie kort, så førte forslaget fra KD til et massivt engasjement i Norge. IT-bransjen, utdanningsinstitusjonene og interesseorganisasjoner innenfor IT mobiliserte for fullt under høringen.

Det var med stor glede vi så at engasjementet gav resultater og at KD snudde. Argumentene som ble lagt inn under høringen og gitt til sentrale politikere i ulike sammenhenger, poengterte viktige og sentrale momenter som rett og slett var så tunge og solide at de ikke kunne forbigås.

Ny Struktur

Den nye tilbudsstrukturen er foreløpig i en tidlig utviklingsfase, og her kan det komme endringer både i programfagsområdene og hvilke fagbrev elevene kan ta etter endt utdanning. Hvordan mediebiten skal integreres, har vi heller ikke oversikt over pr i dag. Vi vet heller ikke om det blir såkalte kryssløp fra andre utdanningsløp, eller om elevene kun kan gå VG1 IKT for å kvalifisere seg til VG2 IKT.

Mange fordeler med ny struktur

Vi tror den nye strukturen vil føre til at snittet på førsteprioritetssøkere går opp. Det ligger vel også i kortene at det vil bli opprettet flere studieplasser på IKT og Medieproduksjon. Omleggingen av IT-studiene vil gi IT-bransjen et langt bedre rekrutteringsgrunnlag for å ta inn lærlinger. Elevene vil nå få tilgang til to års utdanning på skole før de går ut i to år som lærlinger.

Vi som er faglærere på IKT-Servicefag er allerede i dialog med bedriftene som tar inn lærlinger for å sørge for at opplæringen på skolen tar utgangspunkt i IT-kompetanse som er reell og tidsriktig for næringslivet.

Tradisjonelt har IT-bransjen vært svært mannsdominert. Vi håper imidlertid at flere jenter nå får øynene opp for å ta IT-studier allerede etter grunnskolen. IT- studier er svært aktuelle om dagen, og IT-studier dreier seg ikke lengre kun om gutter som er glad i gaming. Det finnes dessuten svært gode etterutdanningsmuligheter for de som ønsker å ta høyere utdanning etter endt læretid.

Fagplaner og faglig råd

I disse dager jobbes det godt med å lage nye fagplaner og opprettelse av et eget faglig råd for IKT og Medieproduksjon der sistnevnte vil ha hovedansvaret på føringer i det nye programfagsområdet. Vi har hatt svært god hjelp fra stortingsrepresentanten Aleksander Stokkebø fra Høyre m.fl. i prosessen med å skape et toårig studieløp.

Fra venstre: Faglærer Arne Håland, faglærer Rune Karlsen og stortingsrepresentant fra Høyre Aleksander Stokkebø blir intervjuet på Radio102 om den nye strukturen

Fra venstre: faglærerne Arne Håland, Rune Karlsen, Geir Aardal og Avdelingsansvarlig Tim Golding på IKT-Servicefag ved Haugaland VGS feirer at IKT-Servicefag er blitt toårig

Flinke elever

Vi var så heldige å ha med oss en elev fra IKT-Servicefag i Haugesund i prosessen med å kjempe for et toårig IKT-løp.

Daniel Whittle Stensland (Bildet til venstre) jobbet iherdig for å profilere vår sak sett fra en elevs og politikers synspunkt. Daniel er nestleder i Haugesundregionen Unge Høyre, og hans politiske erfaringen var det viktig å ha med seg i denne kampen.

Det var svært gledelig å se den entusiasmen og gleden som Daniel hadde i denne prosessen.

Daniel fikk flere presseoppslag i arbeidet med å skape en egen og toårig IT-linje.

Veien videre

Som tidligere nevnt, har vi allerede vært i dialog med IT-bransjen lokalt om hva våre elever bør ha av kompetanse før de begynner som lærlinger.

Den nye strukturen gir oss dermed muligheter for å begynne og planlegge den nye strukturen. Vi har startet med å lage en dynamisk arbeidsmodell som implementerer den nye strukturen som kommer på IKT og Medieproduksjon. Se modell nedenfor!