52 86 56 00 admin@iktfag.com

Ønsker du en fremtidsrettet og attraktiv utdanning? Da bør du velge Informasjonsteknologi og Medieproduksjon (ITM) på Haugaland Videregående Skole. ITM er et nystartet studie som skal dekke den sterkt økende etterspørselen etter IT-kompetanse hos private- og offentlige bedrifter fra skoleåret 2020- 2021.

Dersom du brenner for innovasjon, kreativitet og ønsker å være med på og utvikle morgendagens IT-løsninger, bør du satse på ITM-studier. Utdanningen fokuserer på administrasjon av IT-systemer, medieproduksjon og utvikling av ny teknologi. 

Kvinner oppfordres sterkt til å velge IT som en yrkesvei. IT-bransjen har stort behov for flere kvinner som er interessert i å løse IT-utfordringer på en nyskapende, metodisk og kreativ måte.

Gjennom studier på ITM får du en utdanning der du blir godt rustet til å løse teknologiske utfordringer, men også for videre studier og etterutdanning. ITM fører frem til fem forskjellige fagbrev.

Mange tidligere IT-lærlinger besitter i dag godt betalte og faste jobber, både som arbeidstakere, sjefer, i bedriftens ledelse eller i egne nystartede bedrifter. IT er den bransjen og det utdanningsfeltet som vokser raskest.