52 86 56 00 admin@iktfag.com

IKT-Servicefag ved Haugaland Videregående Skole, arrangerer i samarbeid med Haugaland Vekst «JenteTech» 1. nov 2019 på Byscenen i Haugesund. Formålet med arrangementet, er å vise jenter fra 9 og 10- klasser i Haugesund at IT-sektoren kan være et spennende yrkesvalg.

Arrangementet er allerede fulltegnet for høsten 2019. Vi legger imidlertid opp til at arrangementet i 2020 også vil inkludere skolene i våre nabokommuner. 

ITM- Nytt Studietilbud Skoleåret 2020- 21

Skoleåret 2020- 21 starter Haugaland Videregående Skole opp et toårig IT-studie som heter «Informasjonsteknologi og Medieproduksjon» ITM. Hovedinnholdet i studiet vil være å administrere, forstå, utvikle og designe IT-løsninger.

På JenteTech- seminaret vil det være representanter fra lokal og regional IT-bransjen, opplæringskontor, samt andre aktører fra skole og arbeidsliv i Rogaland. Det legges opp til et variert program der bla. utprøving og testing av ny og spennende teknologi vil ha en fremtredende plass. 

Vi håper at JenteTech- seminaret vil vise at jenter er svært ettertraktede i IT-bransjen, at det er et spennende og godt betalt yrkesvalg, og at etterutdanningsmulighetene er gode. Det er lov å tenke litt utradisjonelt i valg av yrke. Heldigvis ser vi at flere og flere jenter får øynene opp for mulighetene som ligger innenfor IT-feltet. Vårt mål er at det skal rekrutteres like mange jenter som gutter til IT-bransjen i årene fremover.

Program- Byscenen i Haugesund

Totalt 400 jenter fra Grunnskolene i Haugesund vil være innom Byscenen denne dagen. Det legges opp til et variert program med bla. musikalske innslag av Andy K, testing av ulike teknologier, representanter fra skole og arbeidsliv, konkurranser og flotte premier. 

Inspirator for dagen vil være Anita Sondresen fra Atea. Dette gleder vi oss skikkelig til!

 

Samarbeidspartnere JenteTech

Vi takker våre lokale og regionale samarbeidspartnere som har gjort JenteTech mulig.

Informasjon til utstillere og samarbeidspartnere

07.30 – Kaffe og opprigging, strøm, bord, stoler settes frem.

08.30 – Dørene åpnes- 200 stk. jenter fra grunnskolen. Pulje 1.

08.35 – Velkommen ved inspirator Anita Sondresen- Musikalsk innslag.

09.00 – Jenter Pulje 1 roterer på stasjoner- Konkurranse

11.00 – Pulje 1 ferdig – Lunsj for utstillerne.

11.30 – Dørene åpnes- 200 stk. jenter fra grunnskolen. Pulje 2.

11.35 – Velkommen ved inspirator Anita Sondresen- Musikalsk innslag.

12.00 – Jenter Pulje 2 roterer på stasjoner- Konkurranse

14.00 – Pulje 2 ferdig.

14.05 – Nedrigging for utstillere – Rydding av lokalet.

14.30 – Utstillere mingler