Vi har i dag hatt kurs i o365 ved Haugaland Videregående Skole. I all hovedsak handlet kurset om hvordan vi på en best mulig måte skal integrere bruk av O365 for lærere og elever.

o365