IKT-Servicefag er Microsoft Partner, dette åpner en del ressurser for vår klasse. En ressurs som vi vil benytte oss av dette skoleåret er en kursserie om Azure. Dette kurset tar for seg Azure fra nybegynner til avansert nivå. Dette ser vi frem til!