IT bransjen har i de senere år hatt et voldsomt trykk på skytjenester. Nær sagt alt fås nå som skytjeneste, og betalingen skjer ofte på månedsbasis lik et hvilket som helst annet abbonement.

Et råd vi har fått og fulgt fra IT bransjen er å etablerer et hybrid miljø, som omfatter både sky og on-premises tjenester. Vi har for eksempel på IKT-Servicefag tilgang til å sette opp virtuelle maskiner (VM) i Azure Cloud, deretter drifte/konfigurere dette miljøet via Azure Portalen. I tilegg har vi også satt opp lokale servere (HP Proliant Gen9) som ESXi hoster (VMWare Inc.), som det kjøres VMer på. Videre har vi full mulighet for å kjøre AD Connect mellom lokal AD (på VM ) og Azure AD. Alt dette for å øve elevene på  serverdrifting på i sky, lokalt og hybrid.  Vi har mange elever i år som er godt igang med dette, og de er flinke å få det til!