IKT-Servicefag på Haugaland Videregående Skole driver support mot alle grunnskolene i Haugesund. Hver onsdag er våre elever utstasjonert på grunnskolene gjennom hele året. Dette er en vinn vinn situasjon for både grunnskolene og våre elever.

Våre elever er også utstasjonert i bedriftsmarkedet hver fredag. Våre elever er dermed ute i jobb to hele dager hver uke gjennom hele året.

Tanken med utplasseringen er å gjøre skolehverdagen mer yrkesrettet, at elevene får oppleve reelle dataproblemer. Vi opplever at dette gir en god faglig tyngde i opplæringen, og våre elever blir bedre forberedt på en eventuell læretid etter endt utdanning.

På Haraldsvang ungdomsskole er det Henning Vegrim, Kevin Phillips og Tyrece Gisli Angel som er utplassert. Tyrece var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det er Olav Rommetveit som er ansvarlig IKT-kontakt på Haraldsvang. Han sørger for at våre elever til en hver tid har nok arbeid. Våre elever har fått et eget kontor der de kan planlegge og løse dataproblemer.

Haraldsvang ungdomsskole er Haugesunds største ungdomsskole med ca 500 elever. Våre elever har dermed relativt mange elevmaskiner som de skal hjelpe til med å drifte. De har bla. ansvar for 150 laptopper på elevsiden, 32 stasjonære datamaskiner, samt ulike prosjektorer i klasserommene.

Sist onsdag kunne vi som faglærere oppleve at våre elever var svært opptatt. Skolen skulle rulle ut nytt image på 50 nye laptopper. Våre elever hadde da fått i oppdrag å installere nytt image på disse maskinene gjennom open source programmet FOG.

Kurs i office 365

Olav Rommetveit tok også kontakt med oss på IKT-Servicefag for å høre om vi kunne tenke oss å holde kurs i Office 365 for lærerne på Haraldsvang. Haugesund Kommune har nylig gått til innkjøp av Office 365 til alle elever og lærere i Haugesund. Av erfaring vet både lærerne og vi at å innføre et nytt IKT-System krever både god planlegging og kursing.

Førstkommende mandag skal seks elever fra vår datalinje avholde dette kurset og hjelpe til med implementeringen av Office 365 i Haugesund Kommune.

Dette er en glimrende mulighet for våre elever til å høste erfaring i å veilede og holde kurs. En IKT-Servicefagmedarbeider driver i utstrakt grad nettopp med denne formen for veiledning i sin stillingsinnstruks, så dette passet oss meget bra.

Vi ser etterhvert at samarbeidet med grunnskolene i Haugesund har etablert seg som en god og viktig kanal for samarbeid internt i kommunen. At dette fører til svært mange og positive tendenser for de involverte aktører, er det ingen som helst tvil om.