I slutten av januar 2017 vil to elever fra IKT-Servicefag reise på et månedslangt studieopphold til Cambridge Regional College (CRC). Formålet med studieoppholdet er å øke elevenes kompetanse for engelsk språk og kultur. Elevene vil også delta i internasjonale IKT-klasser der de følger den samme studieplanen som oss her hjemme.

CRC er et stort college som ligger en 45 minutters togtor fra London. Colleget har rundt 15 000 studenter til en hver tid. Studentene kommer fra om lag 60 ulike nasjoner.

Erasmus +

Studieoppholdet blir i sin helhet finansiert gjennom EU-prosjektet Erasmus +. Vi har gjennom flere år sendt våre elever på en slik utveksling gjennom diverse EU-prosjekter.

Cambridge er en tradisjonell studentby med ca 30 000 studenter fordelt på ulike college og universiteter. Man kan trygt si at bybildet bærer preg av et godt studentmiljø. Her er det ingen som trenger å kjede seg.

Hospitering

Våre elever vil hospitere sammen hos en vertsfamilie som ivaretar elevene den tiden de er borte. Studieoppholdet og utvekslingen legger opp til at elevene skal være med på flere kulturelle begivenheter.

Markedsplassen

Markedsplassen i kjernen av Cambridge kan by på det meste. Våre tidligere utvekslingsstudenter var tydelige på at vi måtte be fremtidige studenter om å bestille belgisk waffel. Dette var visst en slager.

Engelsk fotball

De fleste som har vært i England vet at fotball er høyt verdsatt. Mange vet nok kanskje ikke at det var nettopp i Cambridge at fotball oppstod som en organisert sport med regler.  At våre elever vil få høre den historien, er vi ganske sikker på. Alle taxi-sjåførene formidler den samme historien hver gang man setter seg inn i en taxi.

Elevene ved Cambridge vil også kunne reise i samlet flokk for å se en eventuell fotballkamp i nærheten av London.

Utvelgesesprosessen

Våre elever er nå i gang med en søknadsprosess om å få være blandt de heldige som får dra på utveksling. I forkant av selve avreisen vil det være et informasjonsmøte på skolen. Elevene fra IKT-Servicefag skal ellers reise sammen med to elever fra bygg-linja. Uansett, vi vet våre elever kommer til å få et supert opphold og vi gleder oss stort på deres vegne.