Vårt

Opplærings-

kontor

Daglig leder:
Finn@okss.no
tlf: 901 666 77

Opplæringskonsulent:
Silje@okss.no
tlf: 93 411 413

Besøksadresse:
Opplæringshuset Nordheim
Du finner oss i Austbøveien 17, Karmsund.
Dette er rett sør for Oasen kjøpesenter i 2 etg Gilde bygget.

Post adr:
Opplæringskontor salg/service
p.b 1321
5507 Haugesund