Å lære å lære

På IM er det stort fokus på «å lære seg å lære». Elevene vil kontinuerlig måtte sette seg inn i nye programmer og teknologier når de kommer ut i arbeidsmarkedet. Kunnskap innen informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) er ferskvare, slik at det å kunne sette seg inn i ny kunnskap på egenhånd, er helt essensielt.

Utforskende læring

Dette betyr at når dere møter på problemer, skal dere jobbe dere gjennom utfordringene og forsøke å løse dem uten å gi opp. Vi vektlegger slike problemløsningsoppgaver og dybdelæringsperioder fordi det er slik arbeidsgiverne forventer at dere jobber ute i bedriftene, både som lærlinger og fagarbeidere.

Failtastic!

Vi ønsker elever som ikke er redde for å feile, og som aktivt søker løsninger og hjelp. Å “faile” kan være en bra ting! Målet er selvsagt å lære av feilene.

Endringskompetanse

IM-bransjen trenger arbeidstakere som raskt kan omstille seg fra gammel til ny teknologi. Dette kalles endringskompetanse. Det er ingen andre bransjer hvor utviklingen går så fort som den gjør i vår bransje.

Vi har en Youtube-kanal

På vår kanal vil det jevnlig bli publisert lærevideoer/tutorials laget av våre elever. Målet er at kanalen skal bli en rik kunnskapsdatabase som fremtidige elever og andre vil kunne dra nytte av.