Sagt om oss

IKT-Servicefag er en studieretning på Haugaland Videregående Skole

Hatteland og IKT-Servicefag på Haugaland Vid Skole har hatt et godt samarbeid i mange år. Som sensor de siste årene har jeg fått godt innblikk i den kunnskap ungdommene besitter. Samtidig har skolen imponert med tidsriktig lære og fokus i det de holder på med.

Flere av skolens avgangselever har også blitt ansatt hos Hatteland i ettertid. Kunnskapsnivået deres har vært så høyt at det ikke har tatt lang tid før de har vært fullt på høyde med det nivået som forventes hos Hatteland. IKT-Servicefag linjen på Haugaland Vid skole kan trygt anbefales for de som ønsker en lærerik, tidsriktig og fremtidsrettet lære.

Kurt Misje

Manager IT-Operations, Hatteland Solutions

Helse Vest IKT har hatt to lærlinger fra IKT-Servicefaglinja på Haugaland Videregående Skole de siste fire årene. Begge to har i ettertid fått fast jobb i Helse Vest som IKT-Sevicefagmedarbeidere.

Sveinung Matre

Servicetekniker, Helse Vest IKT

Vi har svært god erfaring med elever som har gått IKT Servicefag på Haugaland VGS. De kompetente og fremoverlente lærerne på linjen  er oppdatert på ny teknologi og de sørger for å gjøre elevene relevante for oss i IT bransjen.

Vi erfarer gang på gang at opplæringen på Haugaland VGS er så god at elevene kan gå rett ut i arbeid for våre kunder.

Christian Våge

Konsulentleder Haugesund og Stord, ATEA

EVRY i Stavanger har i flere år hatt god erfaring med lærlinger fra IKT-linja på Haugaland VGS.
Engasjerte lærere som lytter til og jobber sammen med IT-industrien er gull verdt, og leverer derfor

topp motiverte og godt forberedte kandidater til våre lærlingstillinger.

Bruken av ITIL i skolehverdagen gjør at lærlingene har en god plattform når de trer ut i arbeidslivet.

Henning Starholm Steen

Produksjonsleder, EVRY Norge- Avd Stavanger

Det at samtlige har kjennskap til ITIL- rammeverket, har hands-on erfaringer med kundeservice innen IT og har jobbet med de nyeste løsningene, gjør alle IKT-elever fra Haugaland VGS til attraktive lærlingkandidater for oss.
 
Lærerne er veldig frempå og utfordrer oss som bedrift på hva det er vi synes er viktig, og så former de faget etter våre tilbakemeldinger. Dette setter vi veldig stor pris på og det legger opp til et gunstig samarbeid fra begge sider. Jeg vil si at dette er hovedgrunnen til at Haugaland VGS er den skolen vi har mest dialog med i dag og at 4 av de 6 lærlingene vi tok inn i fjor kommer fra Haugaland VGS. Vi kommer til å ta inn 6 nye lærlinger i 2017 og det skulle ikke forundre meg om flesteparten av disse kommer fra Haugaland VGS.
Joakim Svindland Reistad

Leder for 24/7 Team -Produksjonsleder Feilretting- Lærlingansvarlig, EVRY Norge- Avd Stavanger

Vi har gode erfaringer med lærlinger fra IKT-Servicefag hos Atea, og i år har vi lærlinger av begge kjønn. IT-bransjen sliter fremdeles med er lav kvinneandel, noe som trolig skyldes at mange fremdeles oppfatter bransjen som  teknisk og litt nerdete. IKT-servicefag ved Haugaland VGS har fokus på å endre denne oppfatningen ved å formidle at IT er mye mer enn bare programmering og utvikling, men at det handler om å lage løsninger som kan forbedre prosesser og sosiale vilkår.
Vibeke Molvik

Konsulent, ATEA Haugesund