Velkommen til nytt skoleår! 

Vi har i år som tidligere, hatt en meget god søking til vår linje, dette igjen gjør at vi har et godt utgangspunkt til å levere gode lærekandidater til alle våre nye og eksisterende lærebedrifter. Vi vil dette skoleåret bruke Microsoft Teams som vår sentrale hub i den daglige driften, Microsoft har i løpet av sommeren tilpasset Teams opp mot bruk i skoleverket. Dette er svært spennende for oss, da vi håper å oppnå en mer helhetlig bruk av Microsoft 365 ressursene våre. Det å øke samhandlingen og tilbakemeldinger i sanntid mellom elevene og oss lærere er noe vi har store forventninger til når nå ruller ut Microsoft Teams.  Vi vil med dette ønske alle nye elever velkommen til oss, og at vi får et godt samarbeid mellom oss, bedriftene og ikke minst elever og foresatte!