52 86 56 00 admin@iktfag.com
ITM

ITM

Ønsker du en fremtidsrettet og attraktiv utdanning? Da bør du velge Informasjonsteknologi og Medieproduksjon (ITM) på Haugaland Videregående Skole. ITM er et nystartet studie som skal dekke den sterkt økende etterspørselen etter IT-kompetanse hos private- og offentlige bedrifter fra skoleåret 2020- 2021.

Dersom du brenner for innovasjon, kreativitet og ønsker å være med på og utvikle morgendagens IT-løsninger, bør du satse på ITM-studier. Utdanningen fokuserer på administrasjon av IT-systemer, medieproduksjon og utvikling av ny teknologi. 

Kvinner oppfordres sterkt til å velge IT som en yrkesvei. IT-bransjen har stort behov for flere kvinner som er interessert i å løse IT-utfordringer på en nyskapende, metodisk og kreativ måte.

Gjennom studier på ITM får du en utdanning der du blir godt rustet til å løse teknologiske utfordringer, men også for videre studier og etterutdanning. ITM fører frem til fem forskjellige fagbrev.

Mange tidligere IT-lærlinger besitter i dag godt betalte og faste jobber, både som arbeidstakere, sjefer, i bedriftens ledelse eller i egne nystartede bedrifter. IT er den bransjen og det utdanningsfeltet som vokser raskest.

Attraktive elever

Attraktive elever

Vi som er faglærere på IKT-Servicefag ser at det foregår et stemningsskifte ute i bedriftene med tanke på å ansette lærlinger. Trenden er også slik at flere lærlinger får fast ansettelse etter læretiden.

Søknadstallene til årets IKT-Servicefag, levner heller ingen tvil. Vi har i år det høyeste snittet noensinne, og det var 60 elever som stod på venteliste for å komme inn på sitt første valg til videregående utdanning på VG2.

IT-sektoren er i kraftig vekst og vi ser tydelige signaler på at det er vanskelig å få tak i nok og kvalifisert arbeidskraft. Det er klart at vi trenger høyt utdannede teknologer i Norge, men mange av arbeidsoppgavene der ute kan også utføres av fagarbeiderne som utdannes på IKT-Servicefag i videregående skole.

 

Elever på IKT-linjen ved Haugaland Videregående skole i Haugesund- Fra Venstre- Benjamin- Andreas- Therese og Celina

Ser vi litt frem i tid, skoleåret 2020/21, vil IKT-Servicefag bli omgjort til et toårig studieløp. Dette vil igjen øke kvaliteten på våre lærlinger og gjøre dem enda mer attraktive for næringslivet.

Det diskuteres også i disse dager om de nye fagplanene på IKT-faget skal inneholde muligheter for å ta sertifiseringer direkte på videregående skole. Dette vil eventuelt «spisse» våre fremtidige elever så kraftig, at de vil bli ekstremt attraktive for IT-bransjen. Sertifiseringer er også noe bransjen der ute er pådrivere for å gi våre elever i læretiden.

Vi opplever at IKT-Servicefag vil bli en ekstremt attraktiv og fremoverrettet utdanning. Jobbmulighetene vil være store, både i vårt nærområde, men også nasjonalt og globalt.

Høring om IKT-Servicefag

Høring om IKT-Servicefag

Høring om fremtidens IKT-utdanning i Videregående skole

 

De fleste av oss som driver med utdanning innenfor IKT, både i bedriftene, videregående skoler og i våre opplæringskontor, fikk tidligere i år hakeslepp når Kunnskapsdepartementet (KD) kunngjorde i en høring at de går i motsatt retning ift forslaget som forelå fra Utdanningsdirektoratet (UDIR). 

 

Forslaget fra UDIR gikk i korte trekk ut på å gjøre IKT-Servicefag om til et toårig studieløp. KD gikk imidlertid i motsatt retning og ønsker at IKT-Servicefag fremdeles skal være et ettårig studieløp, men nå under elektro. Det er unison enighet i våre utdanningsinstitusjoner og i IT-bransjen generelt at forslaget fra KD vil rasere IT-utdanningen på nasjonalt nivå. 

 

Høringsrunden er nå avsluttet og vi venter spent på resultatet. Vi som faglærere på IKT-Servicefag i Haugesund har selvsagt sagt  hva vi mener. Dette kan dere lese mer om nedenfor.

 

Vårt høringssvar

 

Forslaget om å flytte IKT-Servicefag under elektro vil, slik vi ser det, rasere IKT-utdanningen på fagarbeidernivå i Norge. La det ikke være noen tvil. Vi ønsker en studieretning innen IKT etter modell 3 fra UDIR der IKT blir et toårig studieløp med media integrert. Vi kan ikke anta annet enn at forslaget fra KD må basere seg på enten en glipp, eller at det er andre underliggende prosesser som vi ikke har fått innblikk i, f.eks. økonomiske motiver.

 

Ett av argumentene som blir trukket frem for å innlemme IKT under elektro fra KD, og at IKT-Servicefag fremdeles kun skal være et ettårig studieløp, er at flesteparten av elevene i IKT-Servicefag kommer fra VG1 elektro. For vår del, på Haugaland Videregående Skole, stemmer dette overhodet ikke. Hvert år er det ca. 4 av 30 elever som kommer fra denne studieretningen. Majoriteten komme fra andre studieretninger.

 

Vi har fulgt IKT-Servicefag gjennom flere år nå. Det vi observerer er en voksende IT-bransjen som nå er klar over oss og i langt større grad tar inn elever som lærlinger. Det er dessuten flere og flere elever som ender opp med fast jobb etter endt læretid. Vi er enda en forholdsvis «ung» studieretning i forhold til andre VGS-studieløp, men de fire siste årene har vi stort sett fått ut alle våre elever som ønsker å gå ut i lære. Ja, vi har faktisk flere læreplasser enn vi har elever.

 

KD viser også til at det stort sett er offentlige læreplasser elevene trer inn i. For vårt tilfelle er dette tallet anslagsvis 60% private bedrifter og resterende offentlige. Det begrunnes også med fra KD at elektro i større grad har et utviklet nettverk ift å få elevene ut i lære, at de har bedre tradisjoner for dette. Som tidligere nevnt er vi en forholdsvis «ung» studieretning og de fleste vet at det tar tid å bygge opp et nettverk med bedrifter og opplæringskontorer. Vi opplever at vi nå faktisk har klart å opprette et solid nettverk som ikke er noe dårligere enn det du finner på elektro, tvert imot. Ved å legge IKT under elektro, er vi redd for at KD kan begå en kardinalfeil, en feil det kan være vanskelig å reversere i ettertid.

 

De fleste som følger med i IT-utviklingen ser at vi står foran store omveltninger i bedriftsmarkedet. Her kan bla nevnes Internet of Things (IoT) og ikke minst Internet of Value (IoV). Det anerkjente analysebyrået Gartner anslår at det vil være rundt 26 milliarder enheter som vil være knyttet opp mot nettet innen 2020, og da er de moderate i sine anslag. Det burde ikke herske noen som helst tvil om at IKT er fremtiden, og at IKT må være et fagfelt som det satses på. Her vil det være mange oppgaver som skal løses på fagarbeidernivå. De fleste av våre naboland, som det er naturlig å sammenligne oss med, har et toårig studieløp innen IT. IKT kjenner heller ingen landegrenser, og da oppleves det som unaturlig at vi i Norge skal lage en dårligere studiemodell der vi kan bli utkonkurrert på IT fra våre naboland.

 

Det stilles ofte spørsmål om hva som er den nye oljen. Vi er i alle fall rimelig sikker på at IT kommer til å ha en solid posisjon i vårt samfunn fremover. Det argumenteres også med at IKT-Servicefag bør legges inn under elektrofag fordi elektro jobber med IT. Hvem gjør vel ikke det i dag? La oss heller erkjenne at også elektro trenger mer IT i sin utdanning. Dette er to vidt forskjellige fagretninger og vi har vanskelig for å forstå at ikke alle ser det? Litt flåsete sagt kanskje, men det nærmeste vi kommer et slektskap er at datamaskinene våre går på strøm!

 

Både IT-bransjen og vi som jobber innenfor IT-utdanning har i lengre tid sett behovet for et toårig studieløp. Ved å legge IKT-Servicefag inn under elektro vil vi fremdeles kun være et ettårig studieløp. Det argumenteres med fra KD at fagplanene selvsagt skal modifiseres for å ivareta IT- faglige kunnskapsmål. Vi må innrømme at vi sliter med å se hvordan man skal klare dette på en tilfredsstillende måte. Med den mengden av ny teknologi som har kommet de senere årene, og som kommer, er det i dag nesten komplett umulig å utdanne våre elever i det de trenger og som bransjen etterspør. Til det er tiden alt for knapp. Dette vil ikke bli bedre under elektro, faktisk vil det bli verre ettersom elektro selv må ivareta kompetansemålene i elektro. Kompetansemålene og mengden av IT i undervisningen blir dermed marginalisert i forhold til slik det er i dag. Dette er hverken Norge eller våre elever tjent med.

 

Våre elever trenger en tydelig satsning på IT med forutsigbare studieløp fra grunnskole til VGS og høyere utdanning. Vi er nødt til å ha kontinuitet i utdanningene våre. IT-bransjen ønsker flere jenter inn på IKT-Servicefag. Forslaget fra KD vil i stor grad sørge for at IT-studier ikke vil være en studieretning mange jenter ønsker å ta. Både rådgivere og elever selv uttrykker at jentene ikke ønsker å ta ett år først, enten på elektro eller et annet VGS-løp, før de får studere det de egentlig vil. Det er heller ikke vanskelig å skjønne at et IKT-studieløp der mediefag er innlemmet vil føre til at flere jenter søker seg inn på studiet.

 

Koding er på agendaen som aldri før. De fleste av oss som driver med koding vet at å kode krever tid. Dette er en modningsprosess våre elever trenger mer enn ett år på. Vi trenger her et toårig studieløp som ivaretar dette på en god måte. Vårt samfunn trenger elever som tar en IT-faglig studieretning på fagarbeidernivå. Det er ikke korrekt antydet fra KD at det stort sett er de høyt utdannede teknologene som vil utføre diverse IT-relaterte arbeidsoppgaver ute i bedriftene. Det er nok arbeid i dag som våre elever kan utføre på fagarbeidernivå. Arbeidsoppgavene blir dessuten flere og flere for hver dag som går.

 

Vi stiller oss til stadighet spørsmålet om hvorfor denne prosessen med hvor IKT-Servicefag hører hjemme kanskje har startet i feil retning. I dag har vi kompetansemål som er fra Kunnskapsløftet i 2006, og de ble helt sikkert laget en stund før dette også. Å navigere etter så gamle styringsdokumenter er en utfordring i seg selv. Det er vel derfor vi i stor grad baserer undervisningen vår ift hva bransjen ønsker at våre elever skal lære for deretter å tolke dette inn i kompetansemålene.

 

Vi tror at dersom den nåværende prosessen hadde startet med å utvikle fagplanene først, så hadde det ikke vært noen som helst diskusjoner om hvor IKT- skal høre hjemme fra KD sin side. Da ville de sett at IKT er et så omfattende og fremtidsrettet studieområde som må være et eget toårig studieløp. Vi antydet tidligere at det kanskje var økonomiske motiver som kunne ligge bak det å legge IKT-Servicefag inn under elektro. La oss inderlig håpe at dette ikke er reelt. Ja, det koster selvsagt noen kroner å lage god utdanning, men det vil være langt dyrere å ikke satse på en fremtidsrettet studieretning. Vi trenger å få til en utvikling nå som understøtter velferdsutviklingen i Norge, som sørger for at vi er fremtidsrettet og konkurransedyktig samtidig som vi tilbyr fremtidens borgere en aktuell, tidsriktig og interessant studieretning.

 

Eksterne lenker

 

Høringsrunden har skapt massivt engasjement i hele landet. Sjekk gjerne ut lenkene nedenfor!

 

Haugesundsregionens Næringsforening –Vil rasere IKT-utdanningen

 

Digi.no –Håpløst at de vil utradere IT-fag i skolen

 

an.no – Vil ha ny utdanning i videregående skole

 

Nordnorskdebatt.no – La ikke galskapen vinne

 

Adressa.no – IKT-faget er i ferd med å bli rasert

 

Digi.no – Hvem kan hjelpe morgendagens brannslukkere?

Support på Haraldsvang Ungdomsskole

Support på Haraldsvang Ungdomsskole

IKT-Servicefag på Haugaland Videregående Skole driver support mot alle grunnskolene i Haugesund. Hver onsdag er våre elever utstasjonert på grunnskolene gjennom hele året. Dette er en vinn vinn situasjon for både grunnskolene og våre elever.

Våre elever er også utstasjonert i bedriftsmarkedet hver fredag. Våre elever er dermed ute i jobb to hele dager hver uke gjennom hele året.

Tanken med utplasseringen er å gjøre skolehverdagen mer yrkesrettet, at elevene får oppleve reelle dataproblemer. Vi opplever at dette gir en god faglig tyngde i opplæringen, og våre elever blir bedre forberedt på en eventuell læretid etter endt utdanning.

På Haraldsvang ungdomsskole er det Henning Vegrim, Kevin Phillips og Tyrece Gisli Angel som er utplassert. Tyrece var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det er Olav Rommetveit som er ansvarlig IKT-kontakt på Haraldsvang. Han sørger for at våre elever til en hver tid har nok arbeid. Våre elever har fått et eget kontor der de kan planlegge og løse dataproblemer.

Haraldsvang ungdomsskole er Haugesunds største ungdomsskole med ca 500 elever. Våre elever har dermed relativt mange elevmaskiner som de skal hjelpe til med å drifte. De har bla. ansvar for 150 laptopper på elevsiden, 32 stasjonære datamaskiner, samt ulike prosjektorer i klasserommene.

Sist onsdag kunne vi som faglærere oppleve at våre elever var svært opptatt. Skolen skulle rulle ut nytt image på 50 nye laptopper. Våre elever hadde da fått i oppdrag å installere nytt image på disse maskinene gjennom open source programmet FOG.

Kurs i office 365

Olav Rommetveit tok også kontakt med oss på IKT-Servicefag for å høre om vi kunne tenke oss å holde kurs i Office 365 for lærerne på Haraldsvang. Haugesund Kommune har nylig gått til innkjøp av Office 365 til alle elever og lærere i Haugesund. Av erfaring vet både lærerne og vi at å innføre et nytt IKT-System krever både god planlegging og kursing.

Førstkommende mandag skal seks elever fra vår datalinje avholde dette kurset og hjelpe til med implementeringen av Office 365 i Haugesund Kommune.

Dette er en glimrende mulighet for våre elever til å høste erfaring i å veilede og holde kurs. En IKT-Servicefagmedarbeider driver i utstrakt grad nettopp med denne formen for veiledning i sin stillingsinnstruks, så dette passet oss meget bra.

Vi ser etterhvert at samarbeidet med grunnskolene i Haugesund har etablert seg som en god og viktig kanal for samarbeid internt i kommunen. At dette fører til svært mange og positive tendenser for de involverte aktører, er det ingen som helst tvil om.

IKT-Servicefag på Yrkesmessen

IKT-Servicefag på Yrkesmessen

Vi på IKT-Servicefag sitter igjen med et godt inntrykk etter en to-dagers yrkesmesse i Sysco-Arena.

Mange elever fra 10-trinn og VG1 tok turen innom oss på dagtid for å sjekke ut om IKT-Servicefag kunne være en studieretning som kunne passe for dem. På kvelden var det foreldrene sin tur til å innhente informasjon.

Vi på IKT-Servicefag ser en stadig økning i interessen rundt IKT-studier fra år til år. Fra 2019 vil IKT-Servicefag bli omgjort til et toårig studieløp for å styrke opplæringen enda mer. Dette er en solid styrkning av vårt fagfelt, noe bedriftene som tar inn lærlinger vil merke godt. Vi ser også at det fra departements hold er ønskelig med nye programfagsområder innenfor vårt fagfelt. Disse endringene vil føre til at vi på en bedre måte vil klare å speile IT-markedets behov for faglært arbeidskraft fremover.

Dersom det er ønskelig med ytterlig informasjon om vår studieretning,  arrangerer Haugaland Videregående Skole åpen dag og kveld i neste uke! Ytterlig informasjon finner dere her!

Foto: Daniel Håland Toresen

IT support grunnskolene i Haugesund

IT support grunnskolene i Haugesund

I samarbeid med Grunnskolen i Haugesund utfører IKT-Servicefag klassen support for totalt 11 grunnskoler. Denne tjenesten omfatter 1 og 2 linje IT support, der de ansatte på grunnskolene melder sine saker (tickets) inn i vårt incidentprogram.

Sakene blir fulgt opp av elevene i vårt skybaserte incidentprogram, som elevene har på sin mobil.

De ansatte kan følge sine saker og hva som skjer med de fortløpende. De IT ansvarlige på skolen har oversikten over alle saker på sin skole. En dag i uken er våre IKT-Servicefag elever ute on-site på de ulike skolene, der de tar unna saker som er kommet inn.

Denne praksisen gir våre IKT elever praktisk trening i å forholde seg til kunder, problemløsing samt det å følge et ITIL godkjent ticketsystem.