Høring om fremtidens IKT-utdanning i Videregående skole

 

De fleste av oss som driver med utdanning innenfor IKT, både i bedriftene, videregående skoler og i våre opplæringskontor, fikk tidligere i år hakeslepp når Kunnskapsdepartementet (KD) kunngjorde i en høring at de går i motsatt retning ift forslaget som forelå fra Utdanningsdirektoratet (UDIR). 

Forslaget fra UDIR gikk i korte trekk ut på å gjøre IKT-Servicefag om til et toårig studieløp. KD gikk imidlertid i motsatt retning og ønsker at IKT-Servicefag fremdeles skal være et ettårig studieløp, men nå under elektro. Det er unison enighet i våre utdanningsinstitusjoner og i IT-bransjen generelt at forslaget fra KD vil rasere IT-utdanningen på nasjonalt nivå. 

Høringsrunden er nå avsluttet og vi venter spent på resultatet. Vi som faglærere på IKT-Servicefag i Haugesund har selvsagt sagt  hva vi mener. Dette kan dere lese mer om nedenfor.

Vårt høringssvar

Forslaget om å flytte IKT-Servicefag under elektro vil, slik vi ser det, rasere IKT-utdanningen på fagarbeidernivå i Norge. La det ikke være noen tvil. Vi ønsker en studieretning innen IKT etter modell 3 fra UDIR der IKT blir et toårig studieløp med media integrert. Vi kan ikke anta annet enn at forslaget fra KD må basere seg på enten en glipp, eller at det er andre underliggende prosesser som vi ikke har fått innblikk i, f.eks. økonomiske motiver.

Ett av argumentene som blir trukket frem for å innlemme IKT under elektro fra KD, og at IKT-Servicefag fremdeles kun skal være et ettårig studieløp, er at flesteparten av elevene i IKT-Servicefag kommer fra VG1 elektro. For vår del, på Haugaland Videregående Skole, stemmer dette overhodet ikke. Hvert år er det ca. 4 av 30 elever som kommer fra denne studieretningen. Majoriteten komme fra andre studieretninger.

Vi har fulgt IKT-Servicefag gjennom flere år nå. Det vi observerer er en voksende IT-bransjen som nå er klar over oss og i langt større grad tar inn elever som lærlinger. Det er dessuten flere og flere elever som ender opp med fast jobb etter endt læretid. Vi er enda en forholdsvis «ung» studieretning i forhold til andre VGS-studieløp, men de fire siste årene har vi stort sett fått ut alle våre elever som ønsker å gå ut i lære. Ja, vi har faktisk flere læreplasser enn vi har elever.

KD viser også til at det stort sett er offentlige læreplasser elevene trer inn i. For vårt tilfelle er dette tallet anslagsvis 60% private bedrifter og resterende offentlige. Det begrunnes også med fra KD at elektro i større grad har et utviklet nettverk ift å få elevene ut i lære, at de har bedre tradisjoner for dette. Som tidligere nevnt er vi en forholdsvis «ung» studieretning og de fleste vet at det tar tid å bygge opp et nettverk med bedrifter og opplæringskontorer. Vi opplever at vi nå faktisk har klart å opprette et solid nettverk som ikke er noe dårligere enn det du finner på elektro, tvert imot. Ved å legge IKT under elektro, er vi redd for at KD kan begå en kardinalfeil, en feil det kan være vanskelig å reversere i ettertid.

De fleste som følger med i IT-utviklingen ser at vi står foran store omveltninger i bedriftsmarkedet. Her kan bla nevnes Internet of Things (IoT) og ikke minst Internet of Value (IoV). Det anerkjente analysebyrået Gartner anslår at det vil være rundt 26 milliarder enheter som vil være knyttet opp mot nettet innen 2020, og da er de moderate i sine anslag. Det burde ikke herske noen som helst tvil om at IKT er fremtiden, og at IKT må være et fagfelt som det satses på. Her vil det være mange oppgaver som skal løses på fagarbeidernivå. De fleste av våre naboland, som det er naturlig å sammenligne oss med, har et toårig studieløp innen IT. IKT kjenner heller ingen landegrenser, og da oppleves det som unaturlig at vi i Norge skal lage en dårligere studiemodell der vi kan bli utkonkurrert på IT fra våre naboland.

Det stilles ofte spørsmål om hva som er den nye oljen. Vi er i alle fall rimelig sikker på at IT kommer til å ha en solid posisjon i vårt samfunn fremover. Det argumenteres også med at IKT-Servicefag bør legges inn under elektrofag fordi elektro jobber med IT. Hvem gjør vel ikke det i dag? La oss heller erkjenne at også elektro trenger mer IT i sin utdanning. Dette er to vidt forskjellige fagretninger og vi har vanskelig for å forstå at ikke alle ser det? Litt flåsete sagt kanskje, men det nærmeste vi kommer et slektskap er at datamaskinene våre går på strøm!

Både IT-bransjen og vi som jobber innenfor IT-utdanning har i lengre tid sett behovet for et toårig studieløp. Ved å legge IKT-Servicefag inn under elektro vil vi fremdeles kun være et ettårig studieløp. Det argumenteres med fra KD at fagplanene selvsagt skal modifiseres for å ivareta IT- faglige kunnskapsmål. Vi må innrømme at vi sliter med å se hvordan man skal klare dette på en tilfredsstillende måte. Med den mengden av ny teknologi som har kommet de senere årene, og som kommer, er det i dag nesten komplett umulig å utdanne våre elever i det de trenger og som bransjen etterspør. Til det er tiden alt for knapp. Dette vil ikke bli bedre under elektro, faktisk vil det bli verre ettersom elektro selv må ivareta kompetansemålene i elektro. Kompetansemålene og mengden av IT i undervisningen blir dermed marginalisert i forhold til slik det er i dag. Dette er hverken Norge eller våre elever tjent med.

Våre elever trenger en tydelig satsning på IT med forutsigbare studieløp fra grunnskole til VGS og høyere utdanning. Vi er nødt til å ha kontinuitet i utdanningene våre. IT-bransjen ønsker flere jenter inn på IKT-Servicefag. Forslaget fra KD vil i stor grad sørge for at IT-studier ikke vil være en studieretning mange jenter ønsker å ta. Både rådgivere og elever selv uttrykker at jentene ikke ønsker å ta ett år først, enten på elektro eller et annet VGS-løp, før de får studere det de egentlig vil. Det er heller ikke vanskelig å skjønne at et IKT-studieløp der mediefag er innlemmet vil føre til at flere jenter søker seg inn på studiet.

Koding er på agendaen som aldri før. De fleste av oss som driver med koding vet at å kode krever tid. Dette er en modningsprosess våre elever trenger mer enn ett år på. Vi trenger her et toårig studieløp som ivaretar dette på en god måte. Vårt samfunn trenger elever som tar en IT-faglig studieretning på fagarbeidernivå. Det er ikke korrekt antydet fra KD at det stort sett er de høyt utdannede teknologene som vil utføre diverse IT-relaterte arbeidsoppgaver ute i bedriftene. Det er nok arbeid i dag som våre elever kan utføre på fagarbeidernivå. Arbeidsoppgavene blir dessuten flere og flere for hver dag som går.

 

Vi stiller oss til stadighet spørsmålet om hvorfor denne prosessen med hvor IKT-Servicefag hører hjemme kanskje har startet i feil retning. I dag har vi kompetansemål som er fra Kunnskapsløftet i 2006, og de ble helt sikkert laget en stund før dette også. Å navigere etter så gamle styringsdokumenter er en utfordring i seg selv. Det er vel derfor vi i stor grad baserer undervisningen vår ift hva bransjen ønsker at våre elever skal lære for deretter å tolke dette inn i kompetansemålene.

Vi tror at dersom den nåværende prosessen hadde startet med å utvikle fagplanene først, så hadde det ikke vært noen som helst diskusjoner om hvor IKT- skal høre hjemme fra KD sin side. Da ville de sett at IKT er et så omfattende og fremtidsrettet studieområde som må være et eget toårig studieløp. Vi antydet tidligere at det kanskje var økonomiske motiver som kunne ligge bak det å legge IKT-Servicefag inn under elektro. La oss inderlig håpe at dette ikke er reelt. Ja, det koster selvsagt noen kroner å lage god utdanning, men det vil være langt dyrere å ikke satse på en fremtidsrettet studieretning. Vi trenger å få til en utvikling nå som understøtter velferdsutviklingen i Norge, som sørger for at vi er fremtidsrettet og konkurransedyktig samtidig som vi tilbyr fremtidens borgere en aktuell, tidsriktig og interessant studieretning.

Eksterne lenker

Høringsrunden har skapt massivt engasjement i hele landet. Sjekk gjerne ut lenkene nedenfor!

Haugesundsregionens Næringsforening –Vil rasere IKT-utdanningen

Digi.no –Håpløst at de vil utradere IT-fag i skolen

an.no – Vil ha ny utdanning i videregående skole

Nordnorskdebatt.no – La ikke galskapen vinne

Adressa.no – IKT-faget er i ferd med å bli rasert

Digi.no – Hvem kan hjelpe morgendagens brannslukkere?