Optimalisere WordPress for fart

Å optimalisere WordPress for fart er et av de viktigste grepene du kan ta for å være konkuransedyktig på Internett. Hvis du lurer på hvorfor din WordPress-side er treg, eller du har et ønske om å forbedre hastigheten på din side, vil vi i denne veiledningen påpeke...
Sikkerhet i WordPress

Sikkerhet i WordPress

Når man har ansvaret for å drifte en webside som kjører på WordPress, er det svært viktig å tenke sikkerhet hele tiden. WordPress er i utstrakt bruk og er derfor automatisk er større mål for hackere. I Sucuri sin 2019 rapport om trusler mot nettsider, kjører hele 94%...
Dybdelæring på IM

Dybdelæring på IM

På IM VG1 har dere totalt 16 timer med programfag i uka. Vi kommer til å benytte ca. 5 av disse timene til det vi kaller dybdelæring. Kort forklart betyr dette at dere jobber med å fordype dere i emner (innen informasjonsteknologi og medieproduksjon), som dere har...