52 86 56 00 admin@iktfag.com
Samarbeid med PRO-ISP

Samarbeid med PRO-ISP

IKT-Servicefag i Haugesund har i dag inngått avtale med PRO-ISP i Sandnes om levering av webhotell til vår IKT-Klasse i Haugesund. Dette samarbeidet fører til at våre elever vil få tilgang til alt som trengs for å drifte profesjonelle nettjenester.

Vi har fra før et utstrakt samarbeid med Hatteland i Vats som igjen har et samarbeid knyttet opp mot PRO-ISP. Samarbeidet går ut på at PRO-ISP leier Serverplass og linjekapasitet av Hatteland. Serverene er det PRO-ISP som selv eiger.

Synergieffekten for våre elever er at de vil kunne se hvor dataene deres er lagret når vi forhåpentligvis snart klarer å ta turen inn til Vats for å se på serverene i fjellhallen.

Det er ingen som helst tvil om at flere og flere IT-tjenester outsources, og da er det godt å vite at elevenes data vil ligge trygt forvart i vårt lokalområde som er underlagt norske lover og regler.

Ikke minst vil dette samarbeidet mellom IKT-Servicefag, PRO-ISP og Hatteland, føre til en klar forsterkning i opplæringstilbudet til våre elever. Alle våre kommende elever vil heretter kunne være sikker på at vi nå kan tilby dem profesjonelle løsninger på alle plan.

Vi ser frem til et godt samarbeid med de involverte aktører fremover.

Bredbånd fra Haugaland Kraft

Bredbånd fra Haugaland Kraft

IKT-Servicefag er avhengig av stabil og god linjekapasitet for å kunne tilby våre elever i Haugesund den beste opplæringen. Flere og flere netttjenester krever økt båndbredde.

Vi har i dag oppjustert bredbåndsavtalen med Haugaland Kraft om levering av en 200/200 Mbit/s- linje. Dette vil sørge for at våre elever kan jobbe raskt og effektivt. Innholdet i opplæringen kan dermed i større grad komme i fokus. Det har nå åpnet seg flere muligheter for oss, og vi opplever at vi er godt skodd for å kunne tilby våre elever en stabil plattform fremover.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Haugaland Kraft i tiden som ligger foran oss.

IKT-Servicefag har sin egen Office365 tenant!

IKT-Servicefag har sin egen Office365 tenant!

Etter en god prosess vi har hatt med Microsoft så har vi dette skoleåret satt opp EDU lisenser i Office365. I tilegg har vi fått vår egen Office365 tenant, som muligjør at vi kan rulle ut Office 365 til alle våre elever. Vi oppnår med dette globale rettigheter sånn at vi kan konfigurere Office365 slik vi vil, samt legge til/ta vekk lisenser på hvert enkelt bruker etter behov. I Azure AD Premium har vi da videre satt opp MFA (Multi Form Authentication), dette bedrer sikkerheten ved pålogging.

Hele poenget med dette er å kunne tilby elevene våre opplæring i drift og vedlikehold av et Office365 miljø. Samt at de også får innsyn i de ulike O365 appene som brukere (Kalender, Outlook, OneNote, Yammer m.m)