IKT-Servicefag i Haugesund har i dag inngått avtale med PRO-ISP i Sandnes om levering av webhotell til vår IKT-Klasse i Haugesund. Dette samarbeidet fører til at våre elever vil få tilgang til alt som trengs for å drifte profesjonelle nettjenester.

Vi har fra før et utstrakt samarbeid med Hatteland i Vats som igjen har et samarbeid knyttet opp mot PRO-ISP. Samarbeidet går ut på at PRO-ISP leier Serverplass og linjekapasitet av Hatteland. Serverene er det PRO-ISP som selv eiger.

Synergieffekten for våre elever er at de vil kunne se hvor dataene deres er lagret når vi forhåpentligvis snart klarer å ta turen inn til Vats for å se på serverene i fjellhallen.

Det er ingen som helst tvil om at flere og flere IT-tjenester outsources, og da er det godt å vite at elevenes data vil ligge trygt forvart i vårt lokalområde som er underlagt norske lover og regler.

Ikke minst vil dette samarbeidet mellom IKT-Servicefag, PRO-ISP og Hatteland, føre til en klar forsterkning i opplæringstilbudet til våre elever. Alle våre kommende elever vil heretter kunne være sikker på at vi nå kan tilby dem profesjonelle løsninger på alle plan.

Vi ser frem til et godt samarbeid med de involverte aktører fremover.