Power BI

Power BI

På IKT-Servicefag må vi hele tiden være på alerten i forhold til hva som skjer i markedet innenfor vårt fagfelt. En trend i tiden innenfor IKT-feltet, er analyse av data, såkalt business intelligence. Vi ser klare tendenser til at dette er en kunnskap som markedet nå...
Kurs i Powershell

Kurs i Powershell

Vi var så heldige at vi fikk Per Ove Sandhåland som er sjefskonsulent hos Atea Haugesund på besøk. Flere av våre elever fikk lære deploying / oppsett av ressurser i Azure  ved hjelp av Powershell ISE. I tillegg fikk også elevene innføring i deploying av...