På IKT-Servicefag må vi hele tiden være på alerten i forhold til hva som skjer i markedet innenfor vårt fagfelt.

En trend i tiden innenfor IKT-feltet, er analyse av data, såkalt business intelligence. Vi ser klare tendenser til at dette er en kunnskap som markedet nå etterspør i svært stor grad.

Utfordringen for oss som underviser på IKT-Servicefag blir dermed å nøye kalkulere og avgjøre hva som skal inn i undervisningen, og hva som skal ut.

Det sier seg selv at vi umulig kan være eksperter på alt som foregår innenfor vårt fagfelt. Til det skjer forandringene alt for fort. Det vi imidlertid er flinke til, er å invitere inn eksterne foredragsholdere som er eksperter på ulike områder.

Vi er så heldige at vi har et svært godt samarbeid med ATEA i Haugesund. De sender ut konsulenter som kurser oss og våre elever i forskjellige teknologier. ATEA ser helt klart nytteverdien i at våre elever, som skal ut i markedet, får førstehåndskunnskap om den nye teknologien.

Vi har nettopp hatt besøk av Vibeke Molvik fra ATEA. Hun hadde et lengre kurs med oss på IKT-Servicefag i Power BI. Here fikk vi presentert løsninger på hvordan man kan benytte analyseverktøy i sin bedrift.

Kort forklart er fordelen med å ta i bruk slike verktøy at bedriftene kan forbedre sine beslutningsprosesser basert på konkrete analyser, og ikke antakelser.

Vi gleder oss stort til å begynne å analysere BIG DATA!

Et utdrag av presentasjonen til Vibeke Molvik fra ATEA