Etter en god prosess vi har hatt med Microsoft så har vi dette skoleåret satt opp EDU lisenser i Office365. I tilegg har vi fått vår egen Office365 tenant, som muligjør at vi kan rulle ut Office 365 til alle våre elever. Vi oppnår med dette globale rettigheter sånn at vi kan konfigurere Office365 slik vi vil, samt legge til/ta vekk lisenser på hvert enkelt bruker etter behov. I Azure AD Premium har vi da videre satt opp MFA (Multi Form Authentication), dette bedrer sikkerheten ved pålogging.

Hele poenget med dette er å kunne tilby elevene våre opplæring i drift og vedlikehold av et Office365 miljø. Samt at de også får innsyn i de ulike O365 appene som brukere (Kalender, Outlook, OneNote, Yammer m.m)