For å kunne tilby våre elever opplæring på gode og relevante produkter har vi nå montert og satt opp et Cisco Meraki AP. Dette er et AP som er såkalt cloudmanaged, da kan vi bruke det medfølgende dashboardet fra hvilken som helst pc, mobil, Ipad e.l. Vi har to hovedmål med dette; det ene er å øke vår trådløse kapasitet ved gjennomføring av kurs, det andre er å kunne ha opplæring i produktet for våre elever. Med det medfølgende dashboardet (management), har vi mulighet til å vise våre elever oppsett, logger, påloggede klienter, type trafikk, IP adressering, kapasiteten som til enhver tid brukes m.m. Sammen med vår Palo Alto Firewall, Azure AD og Office365 Administrator gir dette oss en unik mulighet til å “live” vise hvilke sammenhenger og muligheter slike it systemer kan ha.