Vi legger om ordningen med utplassering i bedrift for våre elever neste skoleår. Den nye modellen er bygget rundt to perioder med utplassering, hvor en elev har praksis i  bedrift i ukene 43, 44 og 45 om høsten, og ukene 11,12 og 13 om våren, og får delta i mest mulig arbeid i bedriften. Omleggingen av dette faget er gjort på grunnlag av innspill fra bransjen, samt vår intensjon om å løfte dette viktige faget.

For bedriften representerer den nye organiseringen flere muligheter:

Elevene vil få helhetlig innsyn og læring i dette viktige praksisfaget, samt at bedriften får muligheten til å se potensielle lærekandidater over lengre prosjekter. Med å ha to 3-ukers perioder så vil også bedriften få to forskjellige elever (vår/høst), som kan være en fordel både for elevene og bedriftene.

Høres dette intressant ut så er det bare å ta kontakt med en av oss, så tar vi et møte!