Vi har dette skoleåret innført Windows Intune på vår IKT-Servicefag linje.

Intune er en portal i Windows for administrering av klienter som er meldt inn i vårt Azure AD Premium domene. Intune har en rekke funksjoner for å administrere våre klienter slik at vi hele tiden har et klientmiljø som er oppdatert.

Dette vil vi også bruke i undervisning slik at våre elever får erfaring med samt bli kjent inni portalen . Vi oppnår en vinn – vinn situasjon!