I samarbeid med Grunnskolen i Haugesund utfører IKT-Servicefag klassen support for totalt 11 grunnskoler. Denne tjenesten omfatter 1 og 2 linje IT support, der de ansatte på grunnskolene melder sine saker (tickets) inn i vårt incidentprogram.

Sakene blir fulgt opp av elevene i vårt skybaserte incidentprogram, som elevene har på sin mobil.

De ansatte kan følge sine saker og hva som skjer med de fortløpende. De IT ansvarlige på skolen har oversikten over alle saker på sin skole. En dag i uken er våre IKT-Servicefag elever ute on-site på de ulike skolene, der de tar unna saker som er kommet inn.

Denne praksisen gir våre IKT elever praktisk trening i å forholde seg til kunder, problemløsing samt det å følge et ITIL godkjent ticketsystem.