Elever på IKT-Servicefag gjennomfører i disse dager kursvirksomhet rettet mot elever og lærere i Haugesund kommune. Våre elever får verdifull erfaring i hvordan man planlegger og avholder kurs. Lærere og elever i Haugesund blir henholdsvis kurset i Office 365, Scratch og Visual Studio. Flere og flere skoler i Haugesund melder seg i disse dager på disse ulike kursene. Så langt har vi rundt 500 elever og lærere som er påmeldt kurs i våre lokaler på Haugaland Videregående Skole. Vi har plass til mange flere, så her er det bare å melde seg på.

Våre elever i aksjon med kursrekka si!