Det er ikke så lett å presentere en fullstendig oversikt over hvordan vi har lagt opp undervisningen, men den grafiske presentasjonen nedenfor vil i korte trekk kunne gi en indikasjon på hvordan vi tenker.

Metodikk