Dokumentasjon blir stadig viktigere i arbeidslivet, det å tegne og skrive ned det som blir utført vil gjøre bedriften mindre sårbar. Kunnskapen som de ansatte bygger opp gjennom sin dokumentasjon er uvurderlig. Et verktøy som er mye brukt i IT bransjen er Microsoft Visio, vi på IKT-Servicefag har nå kjøpt inn lisenser til Visio Pro 2016 for Office 365. Dette gjør oss i stand til å bruke dette verktøyet som en integrert del av de andre Office365 verktøyene (appene) våre. Disse lisensene gjør oss som klasse fleksibel da vi kan tilegne (assigne) eller ta bort Visiolisensene alt etter hvem som har behov. Visio Pro 2016 i kombinasjon med vårt ITIL støttede helpdesksystem vil være gode verktøyer i vår opplæring i  emne dokumentasjon.