På IKT-Servicefag har våre elever frem til nå blitt opplært i sikkerhet på klient og Server.  Vi så imidlertid at tiden nå var moden til å gå til anskaffelse av en fysisk brannmur for å ytterligere forsterke opplæringen rundt sikkerhet i en bedrift. Gjennom Atea Haugesund fikk vi kjøpt inn en PA-200 fra Palo Alto.  Denne står nå operativ i IKT-Servicefag sitt eget nettverk.

Svein Magne fra Atea i Haugesund tok turen innom og drillet oss i de ulike mulighetene som ligger innbakt i denne brannmuren.

PA-200 er ikke store boksen, men kraftig nok til å ivareta sikkerheten på vårt nettverk. PA-200 gir oss bla økt kontroll over brukere, programvare, og en god porsjon kontroll over hva våre brukere benytter nettverket til.

Tradisjonelt er ikke vi som faglærere interessert i å bygge murer mellom IKT-Servicefag og verden utenfor, men en viss kontroll er det greit å ha. Våre elever er naturlig nok relativt interessert i IKT, så installasjon av en slik brannmur får virkelig frem kreativiteten hos våre elever. De finner ofte muligheter til å komme seg forbi brannmuren, og vi tetter hullene etterhvert. Dette blir jo tidvis kattens lek med musa. Tanken vår er iallefall at det skal komme noe læring ut av dette, og vi håper at elevene ser nytteverdien av en slik kompetanse når de etterhvert skal ut i lære.

Etter nyttår skal elevene i gang med undervisning rundt nettopp sikkerhet. Da vil vi spesielt fokusere på hvordan man bygger opp en struktur med ulike policyer på PA-200 fra Palo Alto. De vil også få en gjennomgang på hvordan man kan benytte dekrypterings- policy og utstedelse av sikkerhetssertifikater ut mot klient enten via Group Policy eller Microsoft Intune.