Cisco Meraki AP

Cisco Meraki AP

For å kunne tilby våre elever opplæring på gode og relevante produkter har vi nå montert og satt opp et Cisco Meraki AP. Dette er et AP som er såkalt cloudmanaged, da kan vi bruke det medfølgende dashboardet fra hvilken som helst pc, mobil, Ipad e.l. Vi har to...
Support på Haraldsvang Ungdomsskole

Support på Haraldsvang Ungdomsskole

IKT-Servicefag på Haugaland Videregående Skole driver support mot alle grunnskolene i Haugesund. Hver onsdag er våre elever utstasjonert på grunnskolene gjennom hele året. Dette er en vinn vinn situasjon for både grunnskolene og våre elever. Våre elever er også...